Ragnar Fredrik Johansen
Hobbyfotografering - (Og kanskje andre ting etter hvert..)
April 22 2024:

On 22/04/2024 I said goodbye to Wordpress as website builder. After a week's time with a lot of work - but actually smooth work - I instead made a new page with a free, small offline software I found on the net.
In the recent years, Wordpress are forcing a new way of building pages with 'blocks'. They have implemented an earlier plugin; Gutenberg. A hopeless thing that has caused millions of WP users to tear their hair out. It has so far been possible to use 'classic editor' with another plugin, but WP does everything they can to override such 'help' for their users.
To put it briefly - There has been a lot of conflicts between updates of WP and the plugins that are used. Anyway, it's now wonderful to say goodbye to databases that break down, heaps of plugins that need to be updated and constant warnings about wrong PHP versions, plugins that are needed for other plugins to work, search for backup routines.. and so on...
The design may not be as fancy as before, but more than good enough. In addition - image display and albums are created in jAlbum -another desktop software that really makes great photo-sites.

Hope this goes well and free of worries :)


22.04.2024 sa jeg farvel til Wordpress som nettsidebygger. Etter en ukes tid med mye jobb -men forsåvidt grei jobb -lagde jeg i stedet en ny side med et gratis, lite offline program funnet på nettet.
Wordpress har de siste årene tvunget inn en ny måte og bygge sider på med 'blokker'. De har implementert en tidligere plugin; Gutenberg. En håpløs greie som har fått millioner av WP brukere til å rive seg i håret. Det har foreløpig vært mulig å bruke 'classic editor' med en annen plugin, men WP gjør alt de kan for å overstyre slike.
For å si det kort -Det har vært mye kluss mellom oppdateringer av WP og plugins som blir brukt. Hvert fall er det nå herlig å si farvel til databaser som bryter sammen, haugevis av plugins som må oppdateres, et stadig gnål om feil PHP versjoner, plugins som må til for at andre plugins skal virke, samt leting etter backup-rutiner.. osv osv..
Designet blir kanskje ikke like fancy som tidligere men mer enn bra nok. Dessuten -bildevisning og albumer lages i jAlbum -også et desktop program som virkelig kan det som jeg først og fremst er ute etter -fine bildepresetasjoner.

Håper dette blir bra og bekymringsfritt :)


© 2024 Ragnar Fredrik Johansen | ragnarfredrik.com